Browse Category

Bahasa Melayu

Home / Browse Category "Bahasa Melayu"

Latest Posts

40 Kosa Kata Bahasa Kutai Kota Bangun dan Artinya

Bahasa Kutai merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia yang yang berkembang dan digunakan oleh suku Kutai. Suku Kutai merupakan suku yang mendiami di sepanjang alur sungai Mahakam. Populasi terbesar suku Kutai terdapat di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan

Read More
40 Kosa Kata Bahasa Banua Lengkap dan Artinya

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Banua yang merupakan bahasa Melayu. Bahasa Banua ini digunakan oleh suku asli Banua (Berau) yang terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Gunung Tabur, Sambaliung,

40 Kosa Kata Bahasa Melayu Kepulauan Riau Beserta Artinya

Bahasa Melayu Kepulauan Riau merupakan bahasa Melayu yang biasa diucapkan hampir seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau. Bahasa Melayu Kepulauan Riau memiliki kemiripan dengan bahasa penduduk Johor (Malaysia). Walaupun kini sudah banyak penduduk Johor yang kesehariannya menggunakan percakapan bahasa